Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46311)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (20914)
    Materiały konferencyjne (22958)
    Rozprawy doktorskie (1189)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (101)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Maslak, M.; Pazdanowski, M.; Snela, M.

Ambiguity in determining the critical temperature of a steel sway frame with semi-rigid joints

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Niejednoznaczność w wyznaczaniu temperatury krytycznej stalowej ramy przechyłowej z podatnymi węzłami
Seria/Czasopismo Archives of Civil Engineering
Numeracja Vol. 66, Iss. 4
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 611-632
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 627-629
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1230-2945
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/ace.2020.135240
Opis bibliograficzny
Ambiguity in determining the critical temperature of a steel sway frame with semi-rigid joints / M. Maslak, M. Pazdanowski, M. Snela // Archives of Civil Engineering [Dokument elektroniczny]. – 2020, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fire resistance, steel frame, critical temperature, fully-rigid joints, end-plate beam-to-column-joints.

odporność ogniowa, rama stalowa, temperatura krytyczna, węzły o pełnej sztywności, węzły o niepełnej sztywności, węzły doczołowe belka - słup
Abstrakt
The problem of uniqueness and representativeness of steel frame fire resistance assessment is considered in this paper. The thesis, that the selection of analysis method determines the result in both qualitative ... więcej

W pracy rozważa się problem jednoznaczności i reprezentatywności oszacowania odporności ogniowej ramy stalowej. Weryfikacji poddano tezę, że wybór metody analizy determinuje uzyskany wynik zarówno ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma na Liście MNiSW 100
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Czytelni Czasopism PAN  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /

Opinie użytkowników
brak opiniiDodaj opinię


© 2009 - 2020 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/