Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cutillo, Enrico Alberto; D'Onofrio, Alfonso; Bizon, Katarzyna; Continillo, Gaetano

Modelling study of a catalytic fixed-bed reactor for direct synthesis of dimethyl ether: Performance analysis and process optimization

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Chemical and process engineering for environment and health
Redaktor źródła Sosnowski, Tomasz R.; Szwast, Maciej
Współtwórca źródła Faculty of Chemical and Process Engineering. Warsaw University of Technology [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Radom
Wydawca Publishing House of Łukasiewicz - Institute for Sustainable Technologies
Wydawnictwo według MEiN Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Eksploatacji
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 68-77
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 76-77
Bibliografia (liczba pozycji) 11
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-7789-629-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Modelling study of a catalytic fixed-bed reactor for direct synthesis of dimethyl ether: Performance analysis and process optimization / Enrico Alberto Cutillo, Alfonso D'Onofrio, Katarzyna Bizon, Gaetano ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe bifunctional pellet, catalytic bed optimization, process integration, dimethyl ether synthesis

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/