Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48904)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22329)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Janus, Łukasz; Radwan-Pragłowska, Julia; Piątkowski, Marek; Bogdał, Dariusz

Coumarin-modified CQDs for biomedical applications—two-step synthesis and characterization

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Molecular Sciences
Numeracja Vol. 21, Iss. 21, Spec. Iss.
Data wydania 2020
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 8073
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-15
Bibliografia (liczba pozycji) 39
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1422-0067
Uwagi Special Issue: Cell-Biomaterial Interaction 2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ijms21218073
Opis bibliograficzny
Coumarin-modified CQDS for biomedical applications—two-step synthesis and characterization / Łukasz Janus, Julia Radwan-Pragłowska, Marek Piątkowski, Dariusz Bogdał // International Journal of Molecular ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe carbon quantum dots, coumarins, nanomedicine
Abstrakt
Waste biomass such as lignin constitutes a great raw material for eco-friendly carbon quantum dots (CQDs) synthesis, which find numerous applications in various fields of industry and medicine. Carbon ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 5.923
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/