Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Sierakowska, Aleksandra; Matysek, Dalibor

ZnO nanorods functionalized with chitosan hydrogels crosslinked with azelaic acid for transdermal drug delivery

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces
Numeracja Vol. 194
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-10]
Liczba stron 10
Oznaczenia ref./art. 111170
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 10
Bibliografia (liczba pozycji) 38
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 0927-7765
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.colsurfb.2020.111170
Opis bibliograficzny
ZnO nanorods functionalized with chitosan hydrogels crosslinked with azelaic acid for transdermal drug delivery / Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Marek Piątkowski, Aleksandra Sierakowska, Dalibor ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe advanced biomaterials, chitosan hydrogels, controlled drug release, microwave-assisted synthesis, ZnO nanoparticles
Abstrakt
The growing number of people suffering from civilization diseases increases the amount of medication taken. Thus, novel methods for drug delivery must be developed which will constitute an alternative ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 5.268
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/