Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47821)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (21982)
    Materiały konferencyjne (22618)
    Rozprawy doktorskie (1208)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radwan-Pragłowska, Julia; Stangel-Wójcikiewicz, Klaudia; Piątkowski, Marek; Janus, Łukasz; Matýsek, Dalibor; Majka, Marcin; Amrom, Dalia

The potential of novel chitosan-based scaffolds in pelvic organ prolapse (POP) treatment through tissue engineering

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Molecules
Numeracja Vol. 25, Iss. 18, Spec. Iss.
Data wydania 2020
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 4280
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-15
Bibliografia (liczba pozycji) 31
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1420-3049
Uwagi Special Issue: Advances in Chitin and Chitosan Science
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/molecules25184280
Opis bibliograficzny
The potential of novel chitosan-based scaffolds in pelvic organ prolapse (POP) treatment through tissue engineering / Julia Radwan-Pragłowska, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Marek Piątkowski, Łukasz ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biomaterials, chitosan, pelvic organ prolapse
Abstrakt
The growing number of female reproductive system disorders creates a need for novel treatment methods. Tissue engineering brings hope for patients, which enables damaged tissue reconstruction. For this ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.411
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/