Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47652)
    Książki (7419)
    Artykuły i czasopisma (21866)
    Materiały konferencyjne (22616)
    Rozprawy doktorskie (1203)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korniejenko, Kinga; Łach, Michał; Hebdowska-Krupa, Maria; Mikuła, Janusz

Impact of flax fiber reinforcement on mechanical properties of solid and foamed geopolymer concrete

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Advances in Technology Innovation
Numeracja Vol. 6, No. 1
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 11-20
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 18-20
Bibliografia (liczba pozycji) 44
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2518-2994
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.46604/aiti.2021.5294
Opis bibliograficzny
Impact of flax fiber reinforcement on mechanical properties of solid and foamed geopolymer concrete / Kinga Korniejenko, Michał Łach, Maria Hebdowska-Krupa, Janusz Mikuła // Advances in Technology Innovation ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe geopolymer, mechanical properties, foamed material, flax fiber
Abstrakt
The main objective of this study is to develop the advanced composites for civil engineering applications as material for the building industry, especially for an insulation purpose. The research processes ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt LIDER/31/0168/L-10/18/NCBR/2019 (Pianki geopolimerowe o niskiej przewodności cieplnej wytwarzane na bazie odpadów przemysłowych jako innowacyjny materiał dla gospodarki o obiegu zamkniętym)
Projekt spoza indeksu BPP ERANet-LAC - the framework of the grant: Development of eco-friendly composite materials based on geopolymer matrix and reinforced with waste fibers
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/