Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szkoda, Maciej; Kaczor, Grzegorz; Pilch, Robert; Smolnik, Maksymilian

Assessment of the influence of preventive maintenance on the reliability and availability indexes of diesel locomotives

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Transport Problems 2020 : XII International Scientific Conference ; IX International Symposium of Young Researches under the honorary patronage of mayor of Katowice city and rector pf Silesian University of Technology : proceedings
Redaktor źródła Sładkowski, A.; Bąkowski, H.; Czech, P.; Cieśla, M.; Haniszewski, T.; Juzek, M.; Kamiński, P.; Marzec, P.; Wojnar, G.
Współtwórca źródła Silesian University of Technology. Faculty of Transport and Aviation Engineering [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydaw. Politechniki Śląskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Śląska
Data wydania 2020
Język angielski
Seria/Czasopismo Transport Problems = Problemy Transportu
ISSN serii 1896-0596
Typ nośnika CD
Zakres stron 786-801
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 799-801
Bibliografia (liczba pozycji) 38
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISBN 978-83-959742-0-5
Nazwa konferencji Transport Problems 2020 : XII International Scientific Conference
Miejsce konferencji Katowice (konferencja online)
Data konferencji 30.11-2.12.2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Assessment of the influence of preventive maintenance on the reliability and availability indexes of diesel locomotives / Maciej Szkoda, Grzegorz Kaczor, Robert Pilch, Maksymilian Smolnik // W: Transport ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe availability and reliability assessment
Abstrakt
The article investigates the influence of the preventive maintenance on the reliability and availability indexes of the railway means of transport. The research was done using the method based on fault ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/