Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Blazy, Rafał

Living environment quality determinants, including PM2.5 and PM10 dust pollution in the context of spatial issues – the case of Radzionków

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Architecture and engineering : the challenges—trends—achievements
Redaktor źródła Kapliński, Oleg; Bonenberg, Wojciech
Miejsce wydania Basel [etc.]
Wydawca MDPI
Wydawnictwo według MEiN MDPI
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 35-51
Oznaczenie ilustracji il. kolor.
Bibliografia (na str.) 48-51
Bibliografia (liczba pozycji) 63
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-03943-750-4 (PDF)
978-3-03943-749-8 (Hbk)
Uwagi Przedruk artykułów z zeszytu specjalnego czasopisma Buildings (ISSN 2075-5309)
DOI 10.3390/buildings10030058
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Living environment quality determinants, including PM2.5 and PM10 dust pollution in the context of spatial issues – the case of Radzionków / Rafał Blazy // W: Architecture and engineering : the challenges—trends—achievements ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe living environment quality, spatial location conditions, air pollution, urban ventilation, EU subsidies targeting environmental quality improvement
Abstrakt
This chapter discusses living environment determinants in Central and Eastern Europe. It is based on a case study of the city of Radzionków, which has 16 thousand inhabitants and is located in the Silesian ... więcej

punktacja i wskaźniki
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/