Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49511)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22689)
    Materiały konferencyjne (22345)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Żyra, Agnieszka; Wójcik, Ziemowit

Zadania i wyzwania stojące przed samorządem doktorantów w świetle przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Kształcenie doktorantów. Praktyczny przewodnik po przepisach
Redaktor źródła Plona, Natalia
Miejsce wydania Łódź
Wydawca Wydaw. Politechniki Łódzkiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Łódzka
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 138-146
Bibliografia (na str.) 146
ISBN 978-83-66287-77-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zadania i wyzwania stojące przed samorządem doktorantów w świetle przepisów Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce / Agnieszka Żyra, Ziemowit Wójcik // W: Kształcenie doktorantów. Praktyczny ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe samorząd doktorantów, Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Projekt spoza indeksu BPP Merytorycznie i przystępnie dla zwiększenia świadomości prawnej doktorantów
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /






© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/