Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49496)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22683)
    Materiały konferencyjne (22339)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wojtowicz, Jerzy; Butelski, Kazimierz

Lessons from distributed design practice

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Digital Architecture : critical concepts in architecture. Vol. 4
Redaktor źródła Burry, Mark
Miejsce wydania London, New York
Wydawca Routledge
Wydawnictwo według MEiN Routledge
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 189-195
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 195
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISBN 978-0-415-81662-5
Uwagi Przedruk: Jerzy Wojtowicz and Kazimierz Butelski, 'Lessons from Distributed Design Practice', in A. Brown, et.al (eds.), Architectural Computing from Turing to 2000 eCAADe Conference Proceedings (Liverpool: eCAADe, 1999), pp. 482-487.
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Lessons from distributed design practice / Jerzy Wojtowicz, Kazimierz Butelski // W: Digital Architecture : critical concepts in architecture. Vol. 4 / ed. by Mark Burry. – London ; New York : Routledge, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
[640000] Architektura
Słowa kluczowe Virtual Design Studio, design collaboration, networks, contemporary architecture
Abstrakt
Digital architecture' is a relatively recent critical concept and encompasses all aspects of the discipline of architecture engaging with computation. It has evolved into a domain in its own right, as ... więcej

punktacja i wskaźniki
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/