Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22703)
    Materiały konferencyjne (22338)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sienkiewicz, Anna; Czub, Piotr

Antifouling, antibacterial, and bioactive polymer coatings

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Polymer coatings : technologies and applications
Redaktor źródła Rangappa, Sanjay Mavinkere; Parameswaranpillai, Jyotishkumar; Siengchin, Suchart
Miejsce wydania Boca Raton, Abingdon
Wydawca CRC Press Taylor & Francis Group
Wydawnictwo według MEiN Taylor & Francis Group
Data wydania 2021
Język angielski
Zakres stron 269-286
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 283-286
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-0-367-18921-1 (hbk)
978-0-429-19922-6 (ebk)
DOI 10.1201/9780429199226
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Antifouling, antibacterial, and bioactive polymer coatings / Anna Sienkiewicz, Piotr Czub // W: Polymer coatings : technologies and applications / ed. by Sanjay Mavinkere Rangappa, Jyotishkumar Parameswaranpillai ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe antifouling, antibacterial, bioactive, polymer, coatings
Abstrakt
Adhesion of pathogenic microorganisms on various surfaces to form biofilm is a serious, but still actual problem in the medical and industrial applications, which receives considerable attention in both ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 50
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/