Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46604)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stachurska, Marta

Dwa oblicza Matery. Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego Matery w procesie rewitalizacji antycznego miasta

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Two sides of Matera: protection of Matera’s cultural heritage in the process of revitalizing an ancient city
Seria/Czasopismo Wiadomości Konserwatorskie = Journal of Heritage Conservation
Numeracja Nr 64
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 45-58
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 57
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2544-8870
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.48234/WK64WISLICA
Opis bibliograficzny
Dwa oblicza Matery. Problematyka ochrony dziedzictwa kulturowego Matery w procesie rewitalizacji antycznego miasta = Two sides of Matera: protection of Matera’s cultural heritage in the process of revitalizing ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ochrona dziedzictwa, zrównoważony rozwój, antyczne miasto Matera

heritage conservation, sustainable development, ancient city of Matera
Abstrakt
Artykuł porusza problematykę związaną z ochroną dziedzictwa kulturowego w postępującym procesie silnej rewitalizacji miasta. Rozważania przeprowadzono na przykładzie Matery, włoskiej miejscowości, ... więcej

This paper discusses the protection of cultural heritage in an ongoing process of a city’s dynamic revitalization. The discussion was based on Matera, an Italian city and the European Capital of Culture ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/