Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Juszczyk, Michał

On the search of models for early cost estimates of bridges: an SVM-based approach

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Architecture and engineering : the challenges—trends—achievements
Redaktor źródła Kapliński, Oleg; Bonenberg, Wojciech
Miejsce wydania Basel [etc.]
Wydawca MDPI
Wydawnictwo według MEiN MDPI
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 147-163
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 162-163
Bibliografia (liczba pozycji) 38
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-03943-750-4 (PDF)
978-3-03943-749-8 (Hbk)
Uwagi Przedruk artykułów z zeszytu specjalnego czasopisma Buildings (ISSN 2075-5309)
DOI 10.3390/buildings10010002
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
On the search of models for early cost estimates of bridges: an SVM-based approach / Michał Juszczyk // W: Architecture and engineering : the challenges—trends—achievements [Dokument elektroniczny] ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe cost estimates, construction costs, bridge construction projects, machine learning, support vector machines, regression
Abstrakt
The completion of a bridge construction project within budget is one of the project’s key factors of success. This prerequisite is more likely to be achieved if the cost estimates, especially those provided ... więcej

punktacja i wskaźniki
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/