Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Królikowska, Jadwiga; Królikowski, Andrzej; Żaba, Tadeusz

Mapa ryzyka utraty bezpieczeństwa kanalizacji deszczowej. Działania prewencyjne na przykładzie miasta Krakowa

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Hazards mapping for a storm water sewer system - preventive actions in the city of Krakow
Tytuł źródła Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód. T. 1
Water supply and water quality
Redaktor źródła Dymaczewski, Zbysław; Jeż-Walkowiak, Joanna
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski
Wydawnictwo według MEiN Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych
Data wydania 2012
Język polski
Seria/Czasopismo Inżynieria na Rzecz Ochrony Środowiska
Zakres stron 63-77
Oznaczenie ilustracji rys., tab.
Bibliografia (na str.) 76-77
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
ISBN 978-83-89696-16-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Mapa ryzyka utraty bezpieczeństwa kanalizacji deszczowej. Działania prewencyjne na przykładzie miasta Krakowa / Jadwiga Królikowska, Andrzej Królikowski, Tadeusz Żaba // W: Zaopatrzenie w wodę, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe mapa ryzyka, kanalizacja deszczowa

hazards mapping, storm water sewer system

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/