Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Homiński, Bartłomiej

Biblioteka w przestrzeni publicznej – przestrzeń publiczna w bibliotece

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Numeracja nr 2 (11) 2019
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 183-193
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 191-192
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2354-0435
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Biblioteka w przestrzeni publicznej – przestrzeń publiczna w bibliotece / Bartłomiej Homiński // Studia i Materiały Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kompozycja urbanistyczna, stosowność, przestrzeń negatywowa, architektura bibliotek, monument, tkanka miejska

urban composition, decorum, negative space, library architecture, monument, city fabric
Abstrakt
Pomimo pesymistycznych prognoz z pierwszych lat trzeciego milenium, opartych na entuzjazmie związanym z wdrażaniem technologii informacji, a zakładających upadek bibliotek rozumianych jako instytucje ... więcej

Despite pessimistic forecasts in the first years of the third millennium, based on the enthusiasm related to the implementation of information and communication technology, and assuming the collapse of ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Punktacja czasopisma 5
Liczba arkuszy 0.5
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/