Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49470)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22672)
    Materiały konferencyjne (22330)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Piekarski, Marian

Zawód jako kategoria poznawcza w perspektywie sukcesu zawodowego jednostki

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy [Profession as a cognitive category in the perspective of an individual's life success]
Tytuł źródła Sukces życiowy w społeczeństwie konsumpcyjnym
Redaktor źródła Łączek, Tomasz
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Difin
Wydawnictwo według MEiN Difin
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 158-169
Bibliografia (na str.) 169
ISBN 978-83-66491-11-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zawód jako kategoria poznawcza w perspektywie sukcesu zawodowego jednostki = [Profession as a cognitive category in the perspective of an individual's life success] / Marian Piekarski // W: Sukces życiowy ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe praca, zawód, rozwój, sukces

work, profession, development, success
Abstrakt
Artykuł ma na celu pokazanie wybranych aspektów zawodu, który jest przykładem takiej aktywności człowieka. która daje możliwości rozwoju na wielu płaszczyznach. Jednak jako podstawowa kategoria ... więcej

The article aims to show particular aspects of career which is an example of human activity that gives opportunities for development in many areas. However, profession as the basic conceptual category ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina pedagogika
Dziedzina nauk społecznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/