Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48905)
    Książki (7444)
    Artykuły i czasopisma (22394)
    Materiały konferencyjne (22324)
    Rozprawy doktorskie (1234)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kulis, Cezary ; Müller, Jarosław

Indoor air quality improvement in natural ventilation using a fuzzy logic controller

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Poprawa jakości powietrza wewnętrznego przy wentylacji naturalnej z wykorzystaniem kontrolera z logiką rozmytą
Seria/Czasopismo Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numeracja Vol. 117, Iss. 1
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 2020/045
Oznaczenie ilustracji fot., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-18
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2353-737X
Uwagi Sekcja: Environmental Engineering
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.37705/TechTrans/e2020045
Opis bibliograficzny
Indoor air quality improvement in natural ventilation using a fuzzy logic controller / Cezary Kulis, Jarosław Müller // Technical Transactions = Czasopismo Techniczne [Dokument elektroniczny]. – 2020, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fuzzy logic, indoor air quality, natural ventilation

logika rozmyta, jakość powietrza wewnętrznego, wentylacja naturalna
Abstrakt
The aim of the research was to design and validate the prototype of a device developed to improve the quality of indoor air by supporting the natural ventilation in building. A CO2 sensor and thermo-hygrometer ... więcej

Głównym celem badań było zaprojektowanie i walidacja urządzenia wspomagającego proces naturalnej wentylacji w pomieszczeniach. Do pomiarów fizycznych parametrów powietrza wykorzystano miernik CO2 ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 40
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/