Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48879)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zieliński, Miłosz ; Kowalski, Przemysław

Pytania o elementy struktury przestrzennej i funkcje obszarów zurbanizowanych, aspekty społeczne - wprowadzenie do problematyki tomu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Questions about spatial structure elements and functions of urbanised areas, social aspects: volume theme introduction
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Numeracja T. 48
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 9-22
Bibliografia (na str.) 22
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł redakcyjny/wstępny (editorial)
DOI 10.24425/tkuia.2020.135402
Opis bibliograficzny
Pytania o elementy struktury przestrzennej i funkcje obszarów zurbanizowanych, aspekty społeczne - wprowadzenie do problematyki tomu = Questions about spatial structure elements and functions of urbanised ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe struktura przestrzenna, funkcje społeczne, tereny zurbanizowane, zakres tematyczny

spatial structure, social functions, urbanised areas, thematic scope
Abstrakt Tekst przybliża problematykę tomu zorientowaną na zagadnienia dotyczące struktury przestrzennej i funkcji obszarów zurbanizowanych ze szczególnym odniesieniem do aspektów społecznych.

This text is to familiarise readers with the theme of the volume, which is oriented towards matters of the spatial structure and functions of urbanised areas, with a particular emphasis on social aspects.

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina rolnictwo i ogrodnictwo
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk rolniczych
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/