Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48879)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jeleński, Tomasz

Urbanistyka agrarna: przejściowa moda czy szansa na zrównoważoną urbanizację?

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Agricultural urbanism: temporary mode or a chance for the sustainable city?
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Numeracja T. 48
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 299-314
Bibliografia (na str.) 313-314
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Urbanistyka i planowanie przestrzenne / Urban design and spatial planning
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2020.135420
Opis bibliograficzny
Urbanistyka agrarna: przejściowa moda czy szansa na zrównoważoną urbanizację? = Agricultural urbanism: temporary mode or a chance for the sustainable city? / Tomasz Jeleński // Teka Komisji Urbanistyki ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[652100] Planowanie miejscowe. Struktura przestrzenna miast i wsi (układ przestrzenny)
[052400] Socjologia miasta i procesów urbanizacyjnych. Ekologia społeczna
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
[652500] Rekonstrukcja i odbudowa, zazielenienie i zagospodarowanie miast i osiedli
[052400] Socjologia miasta i procesów urbanizacyjnych. Ekologia społeczna
[596700] Ekonomika i organizacja rolnictwa
[050000] Socjologia
[590000] Rolnictwo
Słowa kluczowe farmy i ogrody miejskie, rozwiązania inspirowane naturą (NBS), urbanistyka agrarna, usługi ekosystemów, zdrowie

agrarian urbanism, environmental services, health, Nature-Based Solutions (NBS), urban farms
Abstrakt
Artykuł przedstawia analizę różnych koncepcji wprowadzania i integracji agrokultury ze współczesnymi społecznościami miejskimi. Nowe źródła, akademickie i praktyczne, dają wiarygodne informacje ... więcej

The article analyses different concepts of combining and interaction of agriculture with urban society. New academic and practice-based sources provide reliable information for early-stage holistic assessment ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/