Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47541)
    Książki (7462)
    Artykuły i czasopisma (21800)
    Materiały konferencyjne (22603)
    Rozprawy doktorskie (1202)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (117)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sałat, Kinga ; Furgała-Wojas, Anna ; Awtoniuk, Michał ; Sałat, Robert

Wide-range measurement of thermal preference - a novel method for detecting analgesics reducing thermally-evoked pain in mice

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Molecules
Numeracja Vol. 26, Iss. 3, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 612
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-14
Bibliografia (liczba pozycji) 36
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1420-3049
Uwagi Special Issue: Design and Development of New Compounds/strategies for the Neuropathic Pain Management
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/ molecules26030612
Opis bibliograficzny
Wide-range measurement of thermal preference - a novel method for detecting analgesics reducing thermally-evoked pain in mice / Kinga Sałat, Anna Furgała-Wojas, Michał Awtoniuk, Robert Sałat // Molecules ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe oxaliplatin, thermal preference, deep learning, image analysis, control, duloxetine, pregabalin, mice
Abstrakt
Background: Wide use of oxaliplatin as an antitumor drug is limited by severe neuropathy with pharmacoresistant cold hypersensitivity as the main symptom. Novel analgesics to attenuate cold hyperalgesia ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 4.411
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This research was funded by the NATIONAL SCIENCE CENTRE, grant number UMO-2015/17/B/NZ7/02937
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/