Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Działek, Jarosław ; Homiński, Bartłomiej ; Miśkowiec, Magdalena ; Świgost-Kapocsi, Agnieszka ; Gwosdz, Krzysztof

Ocena jakości przestrzeni publicznych III Kampusu UJ z użyciem techniki crowdsensingu

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Quality assessment of public spaces of the Jagiellonian University Third Campus using the crowdsensing technique
Seria/Czasopismo Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Numeracja Z. 162
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 89-123
Oznaczenie ilustracji fot., plany, tab.
Bibliografia (na str.) 119-123
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz. pol.
ISSN 2083-3113
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/20833113PG.20.014.13101
Opis bibliograficzny
Ocena jakości przestrzeni publicznych III Kampusu UJ z użyciem techniki crowdsensingu = Quality assessment of public spaces of the Jagiellonian University Third Campus using the crowdsensing technique ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe kampus, przestrzeń publiczna, crowdsensing, Epicollect5, Uniwersytet Jagielloński

campus, public space, crowdsensing, Epicollect5, Jagiellonian University
Abstrakt
Celami niniejszego artykułu są ocena jakości przestrzeni publicznych III Kampusu UJ oraz określenie, w jakim stopniu przydatna jest w tym zakresie metoda crowdsensingowego badania ankietowego z użyciem ... więcej

The article aims to assess the quality of public spaces of the Third Campus of the Jagiellonian University and to determine to what extent the mobile crowdsensing survey method is useful in this respect. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 20
Liczba arkuszy 2
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/