Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kapecki, Tomasz

Architektura szkół wyższych w Polsce. Współczesne trendy w projektowaniu kampusów akademickich

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Architecture of higher education institutions in Poland. Contemporary trends in the design of academic campuses
Seria/Czasopismo Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Numeracja Z. 162
Data wydania 2020
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 13-30
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 29-30
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang., pol.
ISSN 1644-3586
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.4467/20833113PG.20.010.13097
Opis bibliograficzny
Architektura szkół wyższych w Polsce. Współczesne trendy w projektowaniu kampusów akademickich / Tomasz Kapecki // Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe uniwersytet, przestrzeń publiczna, projektowanie, campus, megakampus

university, public space, campus, academic campus design, megacampus
Abstrakt
We wstępie przedstawiono krótki rys historyczny rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce, zaczynając od Akademii Krakowskiej, skupiając się na historii najnowszej, szerzej omawiając dokonania lat 70. ... więcej

The introduction presents a brief historical outline of the development of higher education in Poland, starting with the Krakow Academy, focusing on the recent history, and discussing the achievements ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/