Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48637)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (22263)
    Materiały konferencyjne (22461)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lasiewicz-Sych, Angelika

Wpływ otoczenia na aktywną percepcję budynków - studium przypadku

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Impact of surroundings on the buildings' active perception - case study
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Numeracja T. 48
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 161-178
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 178
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Architektura / Architecture
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.24425/tkuia.2020.135412
Opis bibliograficzny
Wpływ otoczenia na aktywną percepcję budynków - studium przypadku = Impact of surroundings on the buildings' active perception - case study / Angelika Lasiewicz-Sych // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe badania jakościowe, biofilia, budynki uniwersyteckie, otoczenie, percepcja środowiska

biophilia, environmental perception, university buildings, surroundings, qualitaive research
Abstrakt
Tematem referatu jest przedstawienie wyników własnych badań na temat oceny warunków środowiskowych w wybranych budynkach uniwersyteckich — w zakresie relacji budynek–otoczenie. Celem przeprowadzonych ... więcej

The paper presents the results of the research on the assessment of environmental conditions in selected university buildings — focused on building-surroundings relations. The research was conducted ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/