Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48641)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (22266)
    Materiały konferencyjne (22454)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Duliński, Wojciech

Budynek Dominion Tower w Moskwie jako przykład punktowej ingerencji architektonicznej w istniejącą strukturę urbanistyczną

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Dominion Tower building in Moscow as an example of local architectural intervention into existing urban tissue
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Numeracja T. 48
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 91-99
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 99
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Architektura / Architecture
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.24425/tkuia.2020.135407
Opis bibliograficzny
Budynek Dominion Tower w Moskwie jako przykład punktowej ingerencji architektonicznej w istniejącą strukturę urbanistyczną = Dominion Tower building in Moscow as an example of local architectural ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, budynek biurowy, Dominion Tower, Moskwa, transformacja struktur miejskich

architecture, office building, Dominion Tower, Moscow, urban structure transformation
Abstrakt
Trwająca transformacja ekonomiczna rynku moskiewskiego w kierunku świadczenia usług i handlu powoduje konieczność rewitalizacji wielu dzielnic. Studium przypadku — budynku Dominion Tower — pokazuje, ... więcej

The on-going economic transformation of the Moscow market towards the provision of services and trade requires the revitalisation of many districts. The case study — the Dominion Tower building — shows ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/