Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46598)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22962)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Billet, Kévin ; Unlubayir, Marianne ; Munsch, Thibaut ; Malinowska, Magdalena Anna; Dugé de Bernonville, Thomas ; Oudin, Audrey ; Courdavault, Vincent ; Besseau, Sébastien ; Giglioli-Guivarc’h, Nathalie ; Lanoue, Arnaud

Postharvest treatment of wood biomass from a large collection of European grape varieties: impact on the selection of polyphenol-rich byproducts

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo ACS Sustainable Chemistry & Engineering
Numeracja Vol. 9, Iss. 9
Data wydania 2021
Data udostępnienia on-line 2021-02-22
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 3509-3517
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 3516-3517
Bibliografia (liczba pozycji) 43
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2168-0485
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1021/acssuschemeng.0c07875
Opis bibliograficzny
Postharvest treatment of wood biomass from a large collection of European grape varieties: impact on the selection of polyphenol-rich byproducts / Kévin Billet, Marianne Unlubayir, Thibaut Munsch, Magdalena ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [253900] Inżynieria chemiczna
[793800] Technologia w ogólności. Technologia bez- i małoodpadowa
[333531] Fizjologia roślin
[250000] Chemia
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
[333500] Botanika
[330000] Nauki biologiczne
Słowa kluczowe grape canes, waste biomass, postharvest treatment, polyphenols, germplasm collection, ranking
Abstrakt
Grape canes are viticulture byproducts representing a sustainable source of valuable bioactive polyphenols. However, varietal origin and postharvest treatment greatly influence the effective concentration ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 8.198
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This work was supported by the Region-Centre Val de Loire (France) grants to CEPATLAS, PRESTO, and INNOCOSM programs
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/