Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48889)
    Książki (7443)
    Artykuły i czasopisma (22392)
    Materiały konferencyjne (22336)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zawada-Pęgiel, Katarzyna

Moskiewskie Międzynarodowe Centrum Biznesu – znacząca operacja urbanistyczna Moskwy w kontekście rozwiązań zachodnioeuropejskich

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy The Moscow International Business Centre – Moscow’s major urban planning operation in the context of Western European solutions
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Numeracja T. 48
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 73-90
Oznaczenie ilustracji fot., tab.
Bibliografia (na str.) 88-89
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2020.135406
Opis bibliograficzny
Moskiewskie Międzynarodowe Centrum Biznesu – znacząca operacja urbanistyczna Moskwy w kontekście rozwiązań zachodnioeuropejskich = The Moscow International Business Centre – Moscow’s major urban ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
[052400] Socjologia miasta i procesów urbanizacyjnych. Ekologia społeczna
[650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[652100] Planowanie miejscowe. Struktura przestrzenna miast i wsi (układ przestrzenny)
[050000] Socjologia
Słowa kluczowe Moskiewskie Międzynarodowe Centrum Biznesowe, wielofunkcyjny zespół biurowy, budynek biurowy, operacja urbanistyczna, przebudowa terenów poprzemysłowych, Moskwa

Moscow International Business Centre, multifunctional office complex, office building, urban operation, post-industrial reconstruction, Moscow
Abstrakt
Zwiększające się zapotrzebowanie na powierzchnię biurową w Moskwie, a także uwarunkowania ekonomiczno-polityczne w ujęciu globalnym przyczyniły się do podjęcia działań związanych z budową ... więcej

The increasing demand for office space in Moscow, as well as the economic and political conditions in the global context, have contributed to the construction of a multifunctional complex of the Moscow ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Liczba arkuszy 1.12
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/