Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46641)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22938)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaglarz, Janusz; Dyndał, Katarzyna; Tkacz-Śmiech, Katarzyna

Thermo-optical properties of hydrogenated amorphous carbon and nitrogen-modified carbon layers from in situ ellipsometric studies

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Journal of Materials Research and Technology
Numeracja Vol. 9, Iss. 2
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 1698-1707
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 1705-1707
Bibliografia (liczba pozycji) 52
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2214-0697
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1016/j.jmrt.2019.11.093
Opis bibliograficzny
Thermo-optical properties of hydrogenated amorphous carbon and nitrogen-modified carbon layers from in situ ellipsometric studies / Janusz Jaglarz, Katarzyna Dyndał, Katarzyna Tkacz-Śmiech // Journal ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe amorphous materials, coatings, chemical vapor deposition, annealing, optical spectroscopy
Abstrakt
Hydrogenated amorphous carbon and nitrogen-modified carbon layers, respectively a-C:H and a-C:N:H, were fabricated by plasma-assisted chemical vapor deposition and subjected to ellipsometric measurements ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 5.039
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This work was supported by the National Science Center (Poland) [No. UMO-2017/27/N/ST8/01611]
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/