Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49545)
    Książki (7505)
    Artykuły i czasopisma (22709)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bojęś-Białasik, Anna; Szyma, Marcin

The chapel and the tomb of St. Stanislaus in the church at Skałka in Cracow in the Middle Ages and the early Modern Era

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła The Proceedings of the 16th International Session on the Issue of Sepulchral Monuments, Prague, 25–27 October 2017
Sborník 16. mezinárodního zasedání k problematice sepulkrálních památek, Praha 25.–27. října 2017 : Fórum epigrafických a sepulkrálních studií
Redaktor źródła Roháček, Jiří
Miejsce wydania Praha
Wydawca Artefactum
Wydawnictwo według MEiN Akademie věd České republiky
Data wydania 2020
Język angielski
Seria/Czasopismo Epigraphica & Sepulcralia
Numer w serii 9
ISSN serii 2336-3363
Zakres stron 15-38
Oznaczenie ilustracji il.
Oznaczenie streszczenia Streszcz. czes.
ISBN 978-80-88283-43-0
Uwagi Bibliogr. w przypisach
Nazwa konferencji 16th International Session on the Issue of Sepulchral Monuments
Miejsce konferencji Praha
Data konferencji 25-27.10.2017
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The chapel and the tomb of St. Stanislaus in the church at Skałka in Cracow in the Middle Ages and the early Modern Era / Anna Bojęś-Białasik, Marcin Szyma // W: The Proceedings of the 16th International ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Church in Skałka, tomb and chapel of St. Stanislaus, research, sepulchral topography, 11-18th century, Cracow, Poland

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/