Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47389)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21720)
    Materiały konferencyjne (22660)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (114)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Shevchuk, Victor

Foreign trade effects on regional growth in Ukraine

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Archives of Data Science. Series A
Numeracja Vol. 5, No. 1
Data wydania 2018
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-21]
Liczba stron 21
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 18-21
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2363-9881
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.5445/KSP/1000087327/31
Opis bibliograficzny
Foreign trade effects on regional growth in Ukraine / Victor Shevchuk // Archives of Data Science, Series A [Dokument elektroniczny]. – 2018, Vol. 5, No. 1, 21 s. : tab., wykr. – Tryb dostępu: https://publikationen.bibliothek.kit.edu/1000129206/101120419. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [060000] Nauki ekonomiczne. Ekonomika
Słowa kluczowe foreign trade, regional growth, Ukraine
Abstrakt
The effects of foreign trade in general and foreign output in particular upon regional growth in Ukraine are estimated with the dynamic Arellano-Bond estimator. An annual dataset of the 2002–2017 period ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN nie
Punktacja czasopisma 1
Dyscyplina ekonomia i finanse
Dziedzina nauk społecznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w Repository KITopen  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/