Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46564)
    Książki (7630)
    Artykuły i czasopisma (21053)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Blazy, Rafał; Hrehorowicz-Gaber, Hanna; Hrehorowicz-Nowak, Alicja; Płachta, Arkadiusz

The synergy of ecosystems of blue and green infrastructure and its services in the metropolitan area–chances and dangers

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sustainability
Numeracja Vol. 13, Iss. 4, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-14]
Liczba stron 14
Oznaczenia ref./art. 2103
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, schem., tab.
Bibliografia (na str.) 13-14
Bibliografia (liczba pozycji) 42
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2071-1050
Uwagi Special Issue: Sustainable Integrated Clean Environment for Human & Nature
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/su13042103
Opis bibliograficzny
The synergy of ecosystems of blue and green infrastructure and its services in the metropolitan area–chances and dangers / Rafał Blazy, Hanna Hrehorowicz-Gaber, Alicja Hrehorowicz-Nowak, Arkadiusz Płachta ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [331900] Ekologia. Biologia środowiska
[652300] Planowanie regionów miejskich i turystyczno-wypoczynkowych
[652100] Planowanie miejscowe. Struktura przestrzenna miast i wsi (układ przestrzenny)
[330000] Nauki biologiczne
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe blue infrastructure, spatial planning, urban planning, ecosystem services
Abstrakt
Ecosystems have become synanthropized, and the degree of their transformation depends on their susceptibility to anthropopressure, but they are necessary for the functioning of the anthropogenic environment. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 3.251
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/