Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48641)
    Książki (7423)
    Artykuły i czasopisma (22266)
    Materiały konferencyjne (22454)
    Rozprawy doktorskie (1228)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (136)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mielnik, Anna

Ijburg – W poszukiwaniu równowagi

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Ijburg – In search of balance
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Numeracja T. 48
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 281-297
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 296-297
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Urbanistyka i planowanie przestrzenne / Urban design and spatial planning
Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2020.135419
Opis bibliograficzny
Ijburg – W poszukiwaniu równowagi = Ijburg – In search of balance / Anna Mielnik // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files [Dokument elektroniczny]. – 2020, T. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe typologia architektoniczna i urbanistyczna, IJburg, miasto racjonalne

architectural and urban typology, IJburg, rational city
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie potrzeby przywrócenia racjonalnego podejścia do dzisiejszego planowania urbanistycznego i architektury. Wiele badań i projektów dotyczących współczesnego miasta koncentruje ... więcej

The purpose of the text is to highlight the need to reinstate the rational attitude towards contemporary city planning and architecture. A number of studies and projects about the city today are focused ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/