Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tota, Paulina

Multisensoryczne przestrzenie nauki i rekreacji dla dzieci – studium przypadku i możliwości aplikacji wniosków

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Multi-sensory learning and recreational spaces for children – case study and conclusion application potential analysis
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 48
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 379-391
Oznaczenie ilustracji rys., schem.
Bibliografia (na str.) 391
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Architektura krajobrazu / Landscape architecture
Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.24425/tkuia.2020.135424
Opis bibliograficzny
Multisensoryczne przestrzenie nauki i rekreacji dla dzieci – studium przypadku i możliwości aplikacji wniosków = Multi-sensory learning and recreational spaces for children – case study and conclusion ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe dostępność, projektowanie uniwersalne, przestrzenie rekreacji, multisensoryczne przestrzenie publiczne, place zabaw

accessibility, universal design, recreation spaces, multisensory public spaces, playgrounds
Abstrakt
Kwestia dostępności środowiska życia człowieka i dostosowywania go do (bardzo różnorodnych) potrzeb użytkowników nie jest nowa, jednak nie w każdym zakresie udało się już wypracować odpowiednie ... więcej

The matter of the accessibility of the human living environment and adapting it to (often highly diverse) user needs is not new, yet not all of its fields have had proper models and universal design guidelines ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/