Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Drabczyk, Anna; Kudłacik-Kramarczyk, Sonia; Wójcik, Magdalena; Tyliszczak, Bożena

Investigations on the poly(hydroxybutyric acid)-based hydrogels containing gold nanoparticles

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo International Journal of Polymer Analysis and Characterization : IJPAC
Numeracja Vol. 26, Iss. 5
Data wydania 2021
Data udostępnienia on-line 2021-07-04
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 381-395
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (liczba pozycji) 25
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1563-5341
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.1080/1023666X.2021.1893527
Opis bibliograficzny
Investigations on the poly(hydroxybutyric acid)-based hydrogels containing gold nanoparticles / Agnieszka Sobczak-Kupiec, Sonia Kudłacik-Kramarczyk, Magdalena Wójcik, Bożena Tyliszczak // International ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nanocomposites, poly(hydroxybutyric acid), gold nanoparticles, swelling properties, crosslinked structure, behavior in simulated body fluids
Abstrakt
Scientists look for new materials that can be used for the synthesis of drug carriers. Growing popularity is observed for poly(hydroxybutyric acid) (PHB). This biocompatible and biodegradable biopolymer ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 2.583
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria materiałowa
inżynieria materiałowa
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/