Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46621)
    Książki (7636)
    Artykuły i czasopisma (21077)
    Materiały konferencyjne (22975)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Moroz, Leonid V.; Samotyy, Volodymyr V.; Horyachyy, Oleh Y.

Modified fast inverse square root and square root approximation algorithms: the method of switching magic constants

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Computation
Numeracja Vol. 9, Iss. 2
Data wydania 2021
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-22]
Liczba stron 22
Oznaczenia ref./art. 21
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 21-22
Bibliografia (liczba pozycji) 40
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2079-3197
Uwagi Section: Computational Engineering
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/computation9020021
Opis bibliograficzny
Modified fast inverse square root and square root approximation algorithms: the method of switching magic constants / Leonid V. Moroz, Volodymyr V. Samotyy, Oleh Y. Horyachyy // Computation [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe elementary function approximation, fast inverse square root algorithm, IEEE 754 standard, Newton–Raphson method, fused multiply–add, algorithm design and analysis, maximum relative error, optimization, performance evaluation, processors and microprocessors
Abstrakt
Many low-cost platforms that support floating-point arithmetic, such as microcontrollers and field-programmable gate arrays, do not include fast hardware or software methods for calculating the square ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 20
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina informatyka techniczna i telekomunikacja

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/