Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46589)
    Książki (7632)
    Artykuły i czasopisma (21070)
    Materiały konferencyjne (22954)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wosatko, Adam

Gradient damage with volumetric-deviatoric decomposition and one strain measure

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Gradientowy model mechaniki uszkodzeń z aksjatorowo-dewiatorową dekompozycją i jedną miarą odkształcenia
Seria/Czasopismo Mechanics and Control
Numeracja Vol. 30, No. 4
Data wydania 2011
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 254-263
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 262-263
Oznaczenie streszczenia Summ., strescz. pol.
ISSN 2083-6759
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Gradient damage with volumetric-deviatoric decomposition and one strain measure / Adam Wosatko // Mechanics and Control [Dokument elektroniczny]. – 2011, Vol. 30, No. 4, s. 254-263 : schem., tab., wykr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe isotropic damage, gradient enhancement, finite element method

izotropowy model mechaniki uszkodzeń, model gradientowy, metoda elementów skończonych
Abstrakt
The paper presents a two-field formulation of the gradient-enhanced damage model and its application. This isotropic model is characterized by two damage parameters with a volumetric-deviatoric decomposition. ... więcej

Artykuł przedstawia dwupolowe sformułowanie gradientowego modelu mechaniki uszkodzeń i jego zastosowanie. Ten izotropowy model charakteryzują dwa parametry uszkodzenia z podziałem aksjatorowo-dewiatorowym. ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/