Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (48879)
    Książki (7436)
    Artykuły i czasopisma (22396)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1233)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (141)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sykta, Izabela

Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne oraz wpływ amerykańskich światowych wystaw na rozwój i planowanie miast na przykładzie Filadelfii, Buffalo, Saint Louis i Cleveland. Część I. Badania wstępne – rozszerzenie

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Urban and architectural heritage as well as the impact of American World Expos on city planning and development on example of Philadelphia, Buffalo, Saint Louis and Cleveland. Part I. Initial studies – supplement
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files
Numeracja T. 48
Data wydania 2020
Język polski
angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 315-348
Oznaczenie ilustracji fot., plany
Bibliografia (na str.) 346-348
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2450-0038
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2020.135421
Opis bibliograficzny
Dziedzictwo architektoniczno-urbanistyczne oraz wpływ amerykańskich światowych wystaw na rozwój i planowanie miast na przykładzie Filadelfii, Buffalo, Saint Louis i Cleveland. Część I. Badania ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [070925] Teoria planowania
[642100] Architektura krajobrazu, parków, zieleni. Mała architektura
[640000] Architektura
[650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[070900] Podstawy teoretyczne organizacji i zarządzania
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[070000] Organizacja i zarządzanie
Słowa kluczowe wystawy światowe, amerykańskie targi, rozwój miast, Filadelfia, Buffalo, Saint Louis, Cleveland

world’s expos, American fairs, city development, Philadelphia, Buffalo, Saint Louis, Cleveland
Abstrakt
Znaczenie amerykańskich wystaw światowych, zarówno w historii tych wydarzeń, jak i historii planowania, urbanistyki, architektury i architektury krajobrazu jest szczególne. Artykuł stanowiący rozszerzenie ... więcej

The significance of American expos in the history of world’s fairs, as well as in the history of planning, urban design, architecture and landscape architecture, is extraordinary. In the article, which ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/