Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47872)
    Książki (7416)
    Artykuły i czasopisma (22005)
    Materiały konferencyjne (22623)
    Rozprawy doktorskie (1209)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (118)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Maślak, Mariusz; Suchodoła, Maciej; Woźniczka, Piotr

Aposterioryczne odtwarzanie przebiegu pożaru w wybranych obiektach halowych

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Aposterior reconstruction of a fire spreading in selected hall buildings
Tytuł źródła Konstrukcje mostowe, metalowe i drewniane – kształtowanie i ocena stanu technicznego wybranych elementów i obiektów budowlanych
Redaktor źródła Maślak, Mariusz
Współtwórca źródła Katedra Konstrukcji Mostowych, Metalowych i Drewnianych [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2020
Język polski
Zakres stron 101-115
Oznaczenie ilustracji rys., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 115
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-66531-50-5
Uwagi Inf.: 75 lat Wydziału Inżynierii Lądowej
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Aposterioryczne odtwarzanie przebiegu pożaru w wybranych obiektach halowych = Aposterior reconstruction of a fire spreading in selected hall buildings / Mariusz Maślak, Maciej Suchodoła, Piotr Woźniczka ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe pożar, odtworzenie a posteriori, scenariusz rozwoju, modelowanie numeryczne

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/