Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49528)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22700)
    Materiały konferencyjne (22346)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mańka, Adam; Konieczny, Jarosław; Kisielewski, Piotr

Simulation of train run along a selected route taking into account optimal control

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Tytuł równoległy Symulacja przejazdu pociągu na wybranej trasie z uwzględnieniem optymalnego sterowania
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Transport Problems 2020 : XII International Scientific Conference ; IX International Symposium of Young Researches under the honorary patronage of mayor of Katowice city and rector pf Silesian University of Technology : proceedings
Redaktor źródła Sładkowski, A.; Bąkowski, H.; Czech, P.; Cieśla, M.; Haniszewski, T.; Juzek, M.; Kamiński, P.; Marzec, P.; Wojnar, G.
Współtwórca źródła Silesian University of Technology. Faculty of Transport and Aviation Engineering [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Wydaw. Politechniki Śląskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Śląska
Data wydania 2020
Język polski
Seria/Czasopismo Transport Problems = Problemy Transportu
ISSN serii 1896-0596
Typ nośnika CD
Zakres stron 418-424
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 423-424
Bibliografia (liczba pozycji) 12
Oznaczenie streszczenia Summ., Streszcz.
ISBN 978-83-959742-0-5
Nazwa konferencji Transport Problems 2020 : XII International Scientific Conference
Miejsce konferencji Katowice (konferencja online)
Data konferencji 30.11-2.12.2020
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Simulation of train run along a selected route taking into account optimal control = Symulacja przejazdu pociągu na wybranej trasie z uwzględnieniem optymalnego sterowania / Adam Mańka, Jarosław Konieczny, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe simulator of train travel, equation of vehicle motion, multi-criteria optimization, traction, vehicle dynamics model
Abstrakt
The article presents the results of works aimed at developing a train travel simulator on a selected route with a multi-criteria optimization module, the set of objective functions of which allows for ... więcej

W artykule przedstawiono wyniki prac ukierunkowanych na opracowanie symulatora przejazdu pociągu na wybranej trasie wraz z modułem optymalizacji wielokryterialnej, której zbiór funkcji celu pozwala ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/