Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pilch, M.; Dzięciołowska, K.; Chachaj-Brekiesz, A.; Topa, M.; Kamińska-Borek, I.; Ortyl, J.

Badania spektroskopowe kompleksów europu(III) opartych o pochodne tlenku fosfiny do roli luminescencyjnych sensorów molekularnych

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa
Redaktor źródła Hubicki, Zbigniew
Współtwórca źródła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 61-64
Oznaczenie ilustracji wykr., tab.
Bibliografia (na str.) 64
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-945225-3-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badania spektroskopowe kompleksów europu(III) opartych o pochodne tlenku fosfiny do roli luminescencyjnych sensorów molekularnych / M. Pilch, K. Dzięciołowska, A. Chachaj-Brekiesz, M. Topa, I. Kamińska-Borek, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe badania spektroskopowe, kompleksy europu (III), pochodne tlenku fosfiny, luminescencyjne sensory molekularne
Abstrakt
W ramach zrealizowanych prac badawczych nad nowymi sensorami luminescencyjnymi otrzymano nowe kompleksy europu(III) skoordynowane z ligandem w postaci tleneku trioktylofosfiny (TOPO) oraz ligandami diketonowymi ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/