Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Topa, M.; Chachaj-Brekiesz, A.; Pilch, M.; Kamińska-Borek, I.; Ortyl, J.

Pochodne kompleksów [tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-tienylo)butano-1,3-diono)]samaru(III) jako nowe luminescencyjne sensory molekularne do zastosowań w badaniach spektroskopowych kinetyki procesów fotopolimeryzacji

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa
Redaktor źródła Hubicki, Zbigniew
Współtwórca źródła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 79-82
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 82
Bibliografia (liczba pozycji) 3
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-945225-3-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Pochodne kompleksów [tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-tienylo)butano-1,3-diono)]samaru(III) jako nowe luminescencyjne sensory molekularne do zastosowań w badaniach spektroskopowych kinetyki procesów fotopolimeryzacji ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fotopolimeryzacja, luminescencja, pochodne kompleksów, spektroskopowa kinetyka procesów, sensory molekularne, kompleksy [tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-tienylo)butano-1,3-diono)]samaru(III), Fluorescence Probe Technology
Abstrakt
W ramach zrealizowanych prac badawczych nad nowymi sensorami luminescencyjnymi otrzymano nowe kompleksy samaru(III) skoordynowane z ligandem diketonowym w postaci 4,4,4-trifluoro-1-(2-tienylo)butano-1,3-dionu ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/