Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Pilch, M.; Topa, M.; Dzięciołowska, K.; Chachaj-Brekiesz, A.; Kamińska-Borek, I.; Ortyl, J.

Elektrochemiczne oraz spektroskopowe badania pochodnych [tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-tienylo)butano-1,3-diono)]europu(III) do roli potencjalnych nowych luminescencyjnych sensorów molekularnych do zastosowań w technologii FPT (Fluorescence Probe Technology)

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa
Redaktor źródła Hubicki, Zbigniew
Współtwórca źródła Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wydział Chemii [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Wydział Chemii
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Data wydania 2017
Język polski
Zakres stron 65-69
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 69
Bibliografia (liczba pozycji) 6
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-945225-3-7
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Elektrochemiczne oraz spektroskopowe badania pochodnych [tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-tienylo)butano-1,3-diono)]europu(III) do roli potencjalnych nowych luminescencyjnych sensorów molekularnych do zastosowań ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe badania elektrochemiczne, badania spektroskopowe, elektrochemia, spektroskopia, pochodne [tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-tienylo)butano-1,3-diono)]europu(III), luminescencyjne sensory molekularne, technologia FPT, Fluorescence Probe Technology
Abstrakt
W ramach zrealizowanych prac badawczych nad nowymi sensorami luminescencyjnymi otrzymano nowe kompleksy europu(III) skoordynowane z trzema ligandami tris(4,4,4-trifluoro-1-(2-tienylo)butano-1,3-dionu oraz ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/