Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Fiedor, P.; Galek, M.; Ortyl, J.; Roman Popielarz

Monitorowanie kinetyki fotochemicznie inicjowanych procesów polimeryzacji przy wykorzystaniu spektroskopii fluorescencyjnej

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa
Redaktor źródła Hubicki, Zbigniew
Współtwórca źródła Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydział Chemii [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 59-62
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 62
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-945225-4-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Monitorowanie kinetyki fotochemicznie inicjowanych procesów polimeryzacji przy wykorzystaniu spektroskopii fluorescencyjnej / P. Fiedor, M. Galek, J. Ortyl, R. Popielarz // W: Nauka i przemysł : metody ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe spektroskopia, fluorescencja, kinetyka fotochemiczna, procesy polimeryzacji, polimeryzacja, fotochemia, kinetyka, fotoinicjator
Abstrakt
Badania dotyczące kinetyki procesów fotopolimeryzacji mogą być realizowane przy zastosowaniu spektroskopii fluorescencyjnej wykorzystującej fluorescencyjne sondy molekularne. Technika ta jest wciąż ... więcej

punktacja i wskaźniki
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/