Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Hola, E.; Galek, M.; Ortyl, J.; Popielarz, R.

Badania przydatności pochodnych terfenylowych do roli fluorescencyjnych sensorów molekularnych dedykowanych do monitorowania on-line kinetyki fotopolimeryzacji kationowej

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa
Redaktor źródła Hubicki, Zbigniew
Współtwórca źródła Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydział Chemii [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Data wydania 2018
Język polski
Zakres stron 39-42
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 42
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-945225-4-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Badania przydatności pochodnych terfenylowych do roli fluorescencyjnych sensorów molekularnych dedykowanych do monitorowania on-line kinetyki fotopolimeryzacji kationowej / E. Hola, M. Galek, J. Ortyl, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe pochodne terfenylowe, fotopolimeryzacja, sensory molekularne, fluorescencja, kinetyka, kinetyka fotopolimeryzacji, powłoka polimerowa
Abstrakt
Procesy fotopolimeryzacji odgrywają niezwykle istotną rolę w przemyśle powłok polimerowych. W związku z tym, rozwój technik monitorowania procesów fotopolimeryzacji znajduje się w zainteresowaniu ... więcej

punktacja i wskaźniki
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/