Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (47404)
    Książki (7482)
    Artykuły i czasopisma (21729)
    Materiały konferencyjne (22634)
    Rozprawy doktorskie (1197)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (116)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kisielewski, Piotr; Talarek, Przemysław

Badania symulacyjne wybranego węzła komunikacyjnego dużego miasta

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Simulation research of the chosen urban transit node in a large city
Seria/Czasopismo Symulacja w Badaniach i Rozwoju
Numeracja Vol. 8, No. 1-2
Data wydania 2017
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 25-35
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 34-35
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Streszcz., pol., ang.
ISSN 2081-6154
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Badania symulacyjne wybranego węzła komunikacyjnego dużego miasta / Piotr Kisielewski, Przemysław Talarek // Symulacja w Badaniach i Rozwoju [Dokument elektroniczny]. – 2017, Vol. 8, No. 1-2, s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe węzeł komunikacyjny miasta, symulacyjne badania komputerowe

city transit, time table, optimization, passenger waiting time
Abstrakt
Obiektem badań był wybrany węzeł komunikacyjny dużego miasta. Cel pracy stanowiło opracowanie propozycji zmiany rozkładu jazdy kursów tramwajowych celem minimalizacji czasu oczekiwania pasażerów. ... więcej

This paper describes the process of carrying out simulation researches of the communication node in big city in order to achieve explicit target. Chosen urban transit node has formed the object of investigation. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN B
Punktacja czasopisma 5
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/