Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46530)
    Książki (7620)
    Artykuły i czasopisma (21034)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Radwan-Pragłowska, Julia; Janus, Łukasz; Piątkowski, Marek; Sierakowska, Aleksandra; Szajna, Ernest; Matýsek, Dalibor; Bogdał, Dariusz

Development of stimuli-responsive chitosan/ZnO NPs transdermal systems for controlled cannabidiol delivery

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Polymers
Numeracja Vol. 13, Iss. 2, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 211
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 17-19
Bibliografia (liczba pozycji) 43
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2073-4360
Uwagi Special Issue: Polymeric Carrier Systems Enabling Transdermal Drug Delivery
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/polym13020211
Opis bibliograficzny
Development of stimuli-responsive chitosan/ZnO NPs transdermal systems for controlled cannabidiol delivery / Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus, Marek Piątkowski, Aleksandra Sierakowska, Ernest Szajna, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe chitosan, drug delivery, cannabidiol
Abstrakt
One of the most common neurological diseases is epilepsy, which not only negatively affects the quality of people’s life but also may lead to life-threatening situations when its symptoms such as seizures ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 4.329
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/