Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46535)
    Książki (7621)
    Artykuły i czasopisma (21038)
    Materiały konferencyjne (22978)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mróz, Katarzyna; Hager, Izabela

Experimental setup for assessment of concrete susceptibility to fire spalling

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Stanowisko badawcze do oceny ryzyka odpryskiwania betonu w pożarze
Tytuł źródła Building materials engineering – new materials and testing methods
Redaktor źródła Hager, Izabela
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Data wydania 2020
Język angielski
Zakres stron 7-16
Oznaczenie ilustracji fot., rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-16
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-66531-54-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Experimental setup for assessment of concrete susceptibility to fire spalling = Stanowisko badawcze do oceny ryzyka odpryskiwania betonu w pożarze / Katarzyna Mróz, Izabela Hager // W: Building materials ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe concrete, fire, spalling, temperature, assessment, testing, load

beton, pożar, odpryskiwanie betonu, temperatura, badania, obciążenie
Abstrakt
The paper presents the original experimental setup for assessment of spalling risk in concrete subjected to fire. The author of the paper developed an original frame system enabling fire tests on plate ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria lądowa i transport
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria lądowa i transport

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/