Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46641)
    Książki (7637)
    Artykuły i czasopisma (21081)
    Materiały konferencyjne (22938)
    Rozprawy doktorskie (1192)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stachura, Ewa

Przestrzenne mierniki jakości zamieszkiwania w Polsce: wybór i ocena

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Konsumpcja i Rozwój
Numeracja Nr 1
Data wydania 2011
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 120-134
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 133
Oznaczenie streszczenia Streszcz, Summ.
ISSN 2083-6929
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Przestrzenne mierniki jakości zamieszkiwania w Polsce: wybór i ocena / Ewa Stachura // Konsumpcja i rozwój [Dokument elektroniczny]. – 2011, Nr 1, s. 120-134 : wykr. – Tryb dostępu: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-a0c6959b-6f60-4ea6-8557-6fccb9664ab9/c/11.Stachura_Przestrzenne_mierniki_jakosci_zamieszkiwania_w_Polsce_wybor_i_ocena_w_swietle_badan.pdf. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe preferencje mieszkaniowe standard zamieszkiwania cechy przestrzeni mieszkalnej

housing preferences standard of dwelling housing space features
Abstrakt
Badania rynku nieruchomości mieszkaniowych w Polsce dotyczą przede wszystkim kształtowania się cen nieruchomości mieszkaniowych w przekroju jakościowym oraz przestrzennym, dynamiki budowy nowych ... więcej

Research of the market for housing real estate in Poland concerns, first of all, housing real estate pricing in the qualitative and spatial profile, dynamics of construction of new housing premises by ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/