Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46602)
    Książki (7634)
    Artykuły i czasopisma (21071)
    Materiały konferencyjne (22964)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stachura, Ewa

Contemporary housing environment of Poland : dwelling attributes assessment

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Współczesne środowisko mieszkaniowe Polski : ocena atrybutów mieszkania
Seria/Czasopismo Konsumpcja i Rozwój
Numeracja Nr 1 (6)
Data wydania 2014
Język angielski
Zakres stron 75-87
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 86
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISSN 2083-6929
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Contemporary housing environment of Poland : dwelling attributes assessment / Ewa Stachura // Konsumpcja i Rozwój. – 2014, Nr 1 (6), s. 75-87 : rys., tab., wykr. – Bibliogr. s. 86, Streszcz., Abstr. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe housing conditions, dwelling attributes, residents’ satisfaction, housing standard

warunki mieszkaniowe, atrybuty mieszkania, zadowolenie mieszkańców, standard mieszkaniowy
Abstrakt
This study examines housing conditions in Poland. Housing is an important part of the quality of life in the contemporary society. Dwellings satisfy not only personal needs but are also security, shelter ... więcej

Studium poświęcono badaniu warunków mieszkaniowych w Polsce. Gospodarka mieszkaniowa jest ważną częścią jakości życia współczesnego społeczeństwa. Mieszkania zaspokajają nie tylko potrzeby ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW B
Punktacja czasopisma 4

odnośniki

© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/