Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46549)
    Książki (7625)
    Artykuły i czasopisma (21047)
    Materiały konferencyjne (22979)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (105)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Wójcikowski, Wojciech Karol

Muszyna Zdrój – 10 years of spatial changes in the town and in the spa

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo SWS Journal of Social Sciences & Arts
Numeracja Vol. 2, No. 1
Data wydania 2020
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenie ilustracji fot., rys.
Bibliografia (na str.) 13
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2664-0104
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji studium przypadku (case study, case report)
DOI 10.35603/ssa2020/issue1.01
Opis bibliograficzny
Muszyna Zdrój – 10 years of spatial changes in the town and in the spa / Wojciech Karol Wójcikowski // SWS Journal of Social Sciences & Arts [Dokument elektroniczny]. – 2020, Vol. 2, No. 1, 13 s. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe southern Poland, spa resorts, health resorts, spa town, Muszyna Zdrój
Abstrakt
The aim of the article is to present activities in Muszyna Zdrój, located in the region of southern Poland spa resorts. In Poland there are 45 spa resorts (mostly small towns and villages) half of them ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW nie
Punktacja czasopisma 5
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/