Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (46564)
    Książki (7630)
    Artykuły i czasopisma (21053)
    Materiały konferencyjne (22982)
    Rozprawy doktorskie (1191)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (106)
Inne bazy bibliograficzne (14977)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7734)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Tajs-Zielińska, Katarzyna; Bochenek, Bogdan

Multi-domain and multi-material topology optimization in design and strengthening of innovative sustainable structures

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Sustainability
Numeracja Vol. 13, Iss. 6, Spec. Iss.
Data wydania 2021
Numer specjalny tak
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-24]
Liczba stron 24
Oznaczenia ref./art. 3435
Oznaczenie ilustracji rys., wykr.
Bibliografia (na str.) 23-24
Bibliografia (liczba pozycji) 49
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 2071-1050
Uwagi Tyt. Spec. Iss.: Technology Innovation in Construction
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/su13063435
Opis bibliograficzny
Multi-domain and multi-material topology optimization in design and strengthening of innovative sustainable structures / Katarzyna Tajs-Zielińska, Bogdan Bochenek // Sustainability [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe topology optimization, structure strengthening, multi-material structure, self-weight, Cellular Automata
Abstrakt
Expectations and challenges of modern sustainable engineering and architecture stimulate intensive development of structural analysis and design techniques. Designing durable, light and eco-friendly constructions ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW tak
Punktacja czasopisma 70
Impact Factor 3.251
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
inżynieria mechaniczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Projekt spoza indeksu BPP This research was funded by the Faculty of Mechanical Engineering Cracow University of Technology
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/